la boa relat dislexia sandra freijomil

La boa

És com si tingués un dolor constant, un mal de cap latent que mai no marxa o un blau que no arriba a difuminar-se en el morat, el groc, fins a esdevenir color carn. És una mena de ronc de gat sense ser gat, perquè ell és nen i va a escola i fa primària. Va dir que era anguila però ara la serp bellugadissa que li balla pel cos té forma de boa, com la boa que s’empassa un elefant però a l’inrevés, que resulta que és ell qui s’ha empassat la boa. I la boa és verinosa.

“És una mena de ronc de gat sense ser gat, perquè ell és nen…”

Deu ser això. Una mala bèstia que se li ha ficat al cervell. Per això no va tan de pressa com la resta ni fa les divisions d’una tirada i ha de comptar amb els dits, que si se’n porta dues o se’n porta tres, la cosa canvia. El deu haver mossegat en un flanc del cervell o en uns quants alhora i, per això, s’esforça a fer bona lletra malgrat que després no la comprèn i s’embolica amb les paraules i les lletres i les frases i les feines i els deures i els problemes i els temps i els temaris i és que prou. Que tot sona de la mateixa manera quan li parlen de segons què.

La boa, ha de ser la boa. Perquè si no resulta que és ell, ell qui té el problema, ell que és menys llest que la resta, gens llest, més aviat ruc. Té mal de cap i es mossega les ungles i si pogués, es menjaria els artells.

” …i s’embolica amb les paraules i les lletres i les frases i les feines i els deures i… “

Cada dia, quan entra a l’aula i es posa la bata, seu a la cadira, obre l’estoig i para atenció. Sent que la boa belluga. Encara que la mestra li expliqui les coses dues vegades i li doni el full subratllat, encara que li deixi comprovar les taules de reüll o li regali deu minuts més per acabar l’exercici, ell continua amb el blau que no marxa i el mal de cap que no s’esborra, perquè totes aquestes ajudes que, confessa, malament no li van, en el fons no fan més que demostrar-li una vegada i una altra que sí, que alguna cosa falla o que la boa se li ha quedat ben bé a dins.

*Fotografia: Sant Vedri

1 Comment
  • Eugènia
    Posted at 12:50h, 28 gener Respon

    Per plorar….

Post A Comment