reivindicar-se dones pensar feminisme

Parlo de reivindicar-nos

Per què ens oblidem tan sovint de nosaltres mateixes?

El dia s’allargassa com un xiclet per arribar aquí i allà, a la farmàcia abans no tanquin a comprar el xarop de la tos, a la fruiteria per unes taronges i uns plàtans quan ja no queda res per sopar ni pel suc de l’esmorzar, a la reunió de mitja tarda que tan malament ens fa anar però que acceptem amb resignació, a recollir el cotxe al taller perquè ell va dir que hi aniria però ara resulta que no pot i, fins i tot, a seguir una estona la conversa d’un grup de wthatsapp prou actiu, que mentre cerca data per a un sopar, s’omple de comentaris irònics i satírics que arrenquen un somriure.

Reivindicar-nos.

Quan la nit es fon i l’esgotament venç qualsevol intent d’activitat, és el teu moment, el seu, el nostre. Però ja no ens hi cap aquest parèntesi perquè les parpelles cauen, el cervell entra en estat vegetatiu quan l’estómac arrenca motors i allò que de bon matí emergia amb força ara és un, demà, ja ho faré demà.

Ens oblidem de nosaltres mateixes a la vida pròpia i a l’aliena.

Perquè elles, que som nosaltres, sempre passen a segon terme. Que, fet i fet, malgrat que l’educació rebuda deia allò que tots som iguals i tenim les mateixes oportunitats, la vida s’ha encarregat prudent de mostrar-nos que tal vegada no era del tot cert. Així, ells avancen en política i en cultura, si més no als titulars, el renom, els premis i el valor afegit. I les dones sempre enrere, a mig pas, encara que facin millor la feina, més acurada o rigorosa.

Perquè les dones han de seguir fent-se càrrec de criatures i casa, d’organitzar i encaixar les baules, estiregassar el temps com una goma i somriure bellament, mentre tot allò que queda al sac de les coses pendents és allò que es fa per a una mateixa.

Ens n’oblidem tot sovint, i no pas només ells, sinó nosaltres mateixes, quan critiquem una dona que ha renunciat a la baixa maternal per reincorporar-se a la feina de seguida, mentre que si ho fa un home, no diem res; quan li comentem a l’amiga, quina sort que té amb el seu home que és qui s’encarrega de la cuina, mentre no els diem el mateix a ells, quan són elles les qui cuinen, quan xafardegem les revistes on es posa de manifest qui s’ha engreixat o qui ha escollit un vestit poc encertat, quan parlem d’ells i no d’elles, quan ho fem amb un cert to paternalista, condescendent, crític o fins i tot quan les censurem per dedicar-se una mica d’espai-temps a elles mateixes.

Ens oblidem i ens ferim, ens posem traves, ens malgastem, malauradament, no només ho fan ells, sinó també nosaltres, les dones. Aquell espai nostre s’esmuny fins a gairebé desaparèixer i, amb ell, la dimensió d’un sentit que va més enllà d’arribar a satisfer tothom menys a nosaltres mateixes. I reivindicar-nos.

Versión en castellano

¿Por qué nos olvidamos tan a menudo de nosotras mismas?

El día se alarga como un chicle para llegar a todo, a la farmacia antes de que cierren a comprar el jarabe para la tos, a la frutería a por unas naranjas y unos plátanos cuando ya no queda nada para cenar ni para el zumo del desayuno, a la reunión de media tarde que tan mal nos va pero que aceptamos con resignación, a recoger el coche en el taller porque él dijo que iría pero resulta que ahora no puede e, incluso, a seguir un rato la conversación de un grupo de wthatsapp bastante activo, que mientras busca fecha para una cena, se llena de comentarios irónicos y satíricos que arrancan una sonrisa.

Reivindicarnos.

Cuando la noche se funde y el agotamiento vence cualquier intento de actividad, es tu momento, el suyo, el nuestro. Pero ya no nos cabe este paréntesis porque los párpados caen, el cerebro entra en estado vegetativo cuando el estómago arranca motores y aquello que de buena mañana emergía con fuerza ahora es un, mañana, ya lo haré mañana.

Nos olvidamos de nosotras mismas en la propia vida y en la ajena.

Porque ellas, que somos nosotras, siempre pasan a segundo término. Al fin y al cabo, a pesar de que la educación recibida decía aquello de que todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, la vida se ha encargado prudente de mostrarnos que tal vez no fuese del todo cierto. Así, ellos avanzan en política y en cultura, cuando menos en los titulares, el renombre, los premios y el valor añadido. Y las mujeres siempre atrás, a medio paso, aunque hagan mejor el trabajo, más cuidadosas o rigurosas.

Porque las mujeres tienen que seguir haciéndose cargo de niños y casa, de organizar y encajar los eslabones, estirar el tiempo como una goma y sonreír bellamente, mientras todo aquello que queda al saco de las cosas pendientes es lo que se hace para una misma.

Nos olvidamos a menudo, y no solo ellos, sino nosotras, cuando criticamos a una mujer que ha renunciado a la baja maternal para reincorporarse al trabajo enseguida mientras que si lo hace un hombre, no decimos nada; cuando le comentamos a la amiga, qué suerte que tiene con su marido que es quien se encarga de la cocina, mientras no les decimos lo mismo a ellos, cuando son ellas quienes cocinan, cuando chismorreamos sobre las revistas donde se pone de manifiesto quién ha engordado o quien ha escogido un vestido poco acertado, cuando hablamos de ellos y no de ellas, cuando lo hacemos con un cierto tono paternalista, condescendiente, crítico o incluso cuando las censuramos para dedicarse un poco de espacio-tiempo a sí mismas.

Nos olvidamos y nos herimos, nos ponemos trabas, nos malgastamos, desgraciadamente, no solo lo hacen ellos, sino también nosotras, las mujeres. Aquel espacio nuestro se escurre hasta casi desaparecer y, con él, la dimensión de un sentido que va más allá de llegar a satisfacer a todo el mundo menos a nosotras mismas. Y reivindicarnos.

*foto de Sam Manns

Tags:
2 Comments
  • Antoni Massague
    Posted at 17:08h, 09 maig Respon

    Brillant com sempre! !!

  • Carolina
    Posted at 13:09h, 10 maig Respon

    Que identificada que hem sento 😢

Post A Comment